GP skriver om att det har blivit fel i röstningen igen. Två personer fick inte rösta för att valarbetare satt kryss i fel ruta.

Är det inte dags att modernisera röstningssytemet lite? Bocka av folk genom att läsa av streckkoden på körkortet tillexempel? Med de kort som inte har streckkod borde det väl gå att skriva in legitimationsnumret så som de gör på Posten när man hämtar paket?

Eller att personnumret skrivs in i en dator, numret kollas mot en databas, och personen bockas av. På så vis minskas ju risken att någon kryssar fel.

Ett helt digitalt röstsystem känns lite för osäkert tycker jag, men hur säkert är papper och penna egentligen? Och hur smidigt?