Vissa forskare pekar på att forsforn kan vara på väg att ta slut i världen om ca 60 år.
Vetenskapsradion berättar här.

Fosfor är nödvändigt för att alla växter ska växa. Förr återanvändes fosforen i jorden naturligt på bondgårdarna. Djurens och människornas avföring användes som gödsel på de egna åkrarna. På så vis hamnade forsforet från maten och betet återigen i jorden.

Spreading liquid manureIdag gödslas stora delar av åkrarna med fosfor brutet i mineralgruvor istället. Man sätter alltså till nytt fosfor istället för att återanvända. I andra fall sprids så mycket naturgödsel ut att åkrarna till slut blir mättade och inte kan ta emot mer. Detta leder till övergödning i vattendragen.

Dessutom går mycket av människors ”forsforutsläpp” ut i avloppet, in till reningsverket i bästa fall. Utan ett reningsverk går fosforet direkt ut i hav och sjöar, vilket också leder till övergödning.

Via ett reningsverk (i Sverige i alla fall) försöker man ta tillvara på fosforn, men processen är omständig.

Jag har varit tveksam till vattenspolande toaletter länge, och här är ännu ett skäl. Ännu en sak våra barnbarn kommer skaka på huvudet åt?