Det har varit demonstrationer mot ACTA-avtalet idag. Tänkte jag skulle gå, men jag kom inte iväg… Det var nog många som tänkte som jag, 2000 hade anmält sig på evenemanget på Facebook, men bara ett hundratal dök upp.

Jag är i grund och botten emot all form av piratkopiering. Jag tycker det är viktigt att värna om möjligheten att leva på musik, konstnärsskap, design och kreativitet. Men, jag tror ännu starkare på ett öppet internet.

Har under förmiddagen ägnat mig åt att läsa igenom ACTA-avtalet. Blev inte mycket klokare, men reagerade på ett par saker:

Avsnitt 22 – b: Får en part bemyndiga sina behöriga myndigheter att ge en rättighetsinnehavare information om varor, inklusive men inte begränsat till, varubeskrivning och varumängd, namn och adress till avsändare, importör, exportör eller mottagare, och, om känt, ursprungsland för varorna, samt namn och adress till tillverkaren av varorna, för att bistå vid det beslut som avses i artikel 19 (Beslut om intrång)

Vad jag förstår, innebär det här att ett företag, genom att misstänka olagligheter kan kräva ut känsliga uppgifter om tillverkare, godsmängder etc. om ett annat företag? Det låter mer eller mindre som industrispionage i mina öron.

De här uppgifterna skulle kunna ge ett företag orättvisa konkurrensfördelar gemtemot det andra företaget. De skulle tex. kunna ta kontakt med tillverkaren och muta denne att inte sälja till deras konkurrent mer. Eller? Den som vet får väldigt gärna berätta mer om den här paragrafen!

Avsnitt 27 – 4: En part får, i enlighet med sina lagar och förordningar, ge sina behöriga myndigheter befogenheten att ålägga en onlinetjänsteleverantör att till en rättighetsinnehavare utan dröjsmål lämna ut tillräcklig information för att identifiera en abonnent vars konto påstås användas för att begå intrång, när rättighetsinnehavaren har lämnat in ett rättsligt sett tillräckligt underbyggt påstående om att intrång skett i ett varumärke eller en upphovsrätt eller en till upphovsrätten närstående rättighet, och när denna information begärs in för att skydda eller säkerställa skydd för dessa rättigheter. Dessa förfaranden ska genomföras på ett sätt som undviker att skapa hinder för rättmätig verksamhet, inklusive elektronisk handel, och, i överensstämmelse med den partens lagstiftning, upprätthåller grundläggande principer såsom yttrandefrihet, rättvis process och skydd för privatliv.

Vad jag reagerar på här, precis som i den förra paragrafen, är att det verkar som att information ska skickas direkt från en privat part till en annan. Det är, vad jag kan läsa ut, inte så att informationen ska skickas till Polisen eller någon annan myndighet, och stanna där tills fallet tas upp i domstol?

Att internetleverantörerna ska vara tvingade att lämna ut den här informationen är skrämmande. Det är precis som många andra sagt, som om Posten var tvungen att övervaka vad vi skrev och skickade i våra brev.

Återigen, jag är ingen jurist, jag tycker att hela avtalet är svårt att förstå, men det oroar mig om jag tolkat det rätt och om detta går igenom i vår riksdag.